Loading...

19950404v

Προφίλ συμβάντος

 

Τίτλος συμβάντος
19950404v
Γλώσσα
el
Εμπιστευτικό
Τύπος συμβάντος
 • Συμβάν εντός της εγκατάστασης
 • Συμβάν κατά τη μεταφορά
 • Παρολίγον Ατυχήματα / Οιονεί Ατυχήματα
 • Άλλο
Ημερομηνία και εκτιμώμενη ώρα έναρξης συμβάντος
04-04-2020 12:00:00
Ημερομηνία και εκτιμώμενη ώρα λήξης συμβάντος
04-04-2020 12:00:00

Τοποθεσία

Τοποθεσία συμβάντος (περιγραφή)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Χώρα και περιοχή συμβάντος
European Union
Διεύθυνση
ΤΚ Πόλη
ΑΓΝΩΣΤΗ
Δραστηριότητα εγκατάστασης
 • Παραγωγή Χημικών (γενικά)
 • Πετροχημικά, Διύλιση, Διεργασίες (φυσικές / χημικές)
 • Παραγωγή Πλαστικών και Ελαστικών
 • Φυτοφάρμακα, Φαρμακευτικά Προϊόντα, άλλα Ευγενή Χημικά
 • Παροχή και Διανομή Ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο, κλπ)
 • Ύδατα και Απόβλητα (συλλογή, παροχή, επεξεργασία)
 • Επεξεργασία Αποβλήτων, Διάθεση αποβλήτων
 • Χονδρική και λιανική αποθήκευση και διανομή : περιλαμβάνει εμφιάλωση και διανομή χύμα (χύδην) LPG, εγκαταστάσεις δεξαμενών αποθήκευσης (tank farms), χώρους ψυχρής αποθήκευσης/διανομής (σε χαμηλή θερμοκρασία /κατάψυξη) , κλπ.
 • Κέντρα/Σταθμοί Διακίνησης και Μεταφοράς (λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμοί φορτηγών/βυτιοφόρων, σταθμοί αλλαγής βαγονιών εμπορικών τρένων)
 • Κεραμικά (τούβλα, προϊόντα αγγειοπλαστικής, γυαλί, τσιμέντο, οικοδομικά υλικά, κλπ)
 • Επεξεργασία και Διεργασίες Μετάλλων (χυτήρια, ηλεκτροχημικές εγκαταστάσεις, επιμεταλλώσεις, κλπ)
 • Ηλεκτρονικά και Ηλεκτρομηχανολογικά
 • Ναυπηγεία, Διαλυτήρια Πλοίων, Ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις
 • Γενικές Μηχανολογικές εγκαταστάσεις, κατασκευαστικές και συναρμολόγησης
 • Γεωργία
 • Ιατρικές Υπηρεσίες, Έρευνα, Εκπαίδευση (περιλαμβάνει νοσοκομεία, πανεπιστήμια, κολλέγια κλπ)
 • Υφάσματα, Ρουχισμός και Υπόδηση
 • Παραγωγή/επεξεργασία Χάρτου, Εκτυπώσεις, Εκδόσεις
 • Τρόφιμα και Ποτά
 • Ξυλεία και Έπιπλα
 • Οικοδομικές και Κατασκευαστικές εργασίες και εργασίες Μηχανικού
 • Λούνα Παρκ/ Χώροι Διασκέδασης
 • Άλλο

Σύντομη αναφορά

Τύποι Ατυχήματος

Διαρροή / Διαφυγή Νερό Φωτιά Έκρηξη Μεταφορά Άλλο
Περιγραφή: Natural gas explosion and subsequent fires(έκρηξη, μικρές φωτιές και διαρροή εύφλεκτων ουσιών)

Ουσίες Άμεσα Εμπλεκόμενες

Τοξικό Οικοτοξικό Εύφλεκτο Εκρηκτικό Άλλο
Περιγραφή: εύφλεκτες ουσίες

Άμεσες Πηγές του Συμβάντος

Αποθήκευση Διεργασία (χημική/φυσική) Μεταφορά/Διακίνηση Άλλο
Περιγραφή: το ατύχημα έγινε ενώ ο φούρνος δούλευε

Πιθανά Αίτια - 1

Εγκατάσταση/Μονάδα Ανθρώπινος Παράγοντας Περιβαλλοντικό(ς) Άλλο
Περιγραφή: technical error(τεχνικό λάθος)

Πιθανά Αίτια - 2

Διαρροή εκ προθέσεως (εσκεμμένη/εκούσια) Ακούσια Διαρροή (χωρίς πρόθεση/ατυχηματική)

Πιθανά Αίτια - 3

Εξοπλισμός Ανθρώπινος Παράγοντας Περιβαλλοντικό(ς) Εξωτερικός/Ανεξάρτητος Φορέας Άλλο
Περιγραφή: failure of equipment (devices / fittings).Failure probably due to dirt / crusting / grease (failure of supervision).(δυσλειτουργία εξοπλισμού πιθανός λόγο κακών συνθηκών)

Άμεσες Συνέπειες Συμβάντος

Θάνατοι (ανθρώπινες απώλειες) Τραυματίες Ζημιά/Επιπτώσεις στο Οικοσύστημα Απώλεια Πολιτιστικής Κληρονομιάς Απώλεια σε Υλικά/Περιουσία Διακοπή Λειτουργίας/Παροχής/Σύνδεσης Άλλο
Περιγραφή: 3 injuries on-site(3 τραυματισμοί) Large material loss on-site(μεγάλες υλικές ζημιές)

Ληφθέντα Μέτρα Έκτακτης Ανάγκης

Συστήματα εντός της Εγκατάστασης Εξωτερικές Παροχές/Υπηρεσίες Καταφύγιο Εκκένωση Απολύμανση/Απορρύπανση Αποκατάσταση/Επαναφορά Άλλο
Περιγραφή: Immediately after the explosion the supply of natural gas was shut down (automatic shut down system).(Αμέσως μετά την έκρηξη σταμάτησε η παροχή από το αυτόματο σύστημα ) The accident site was closed and secured. Two employees and one member of the response team had to be treated externally.

Άμεσα Εξαγόμενα Διδάγματα

Πρόληψη/ Προστασία Μέτρα Περιορισμού Συνεπειών/Ζημιάς Άλλο
Περιγραφή: Regular safety assessment of the plant by the operator and by experts (risk assessment).